Kundtjänst och leveransvillkor

Kontakta oss per e-post, telefon/textmeddelande till +358 45 875 1116 eller på Facebook

Beställning och betalning

Priser anges inklusive moms i euro på eiring.fi och svenska kronor på eiring.se. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Eiring lider ekonomisk skada, polisanmäls. Försäljning till minderåriga sker ej utan målsmans godkännande. Betalning kan ske med kort samt genom Klarna eller Paypal. Eiring lägger inte på några avgifter för något betalsätt. För företag erbjuder vi antingen direktbetalning eller fakturabetalning. Om beställaren är ett företag utanför Finland faktureras inte moms. Kunder på Åland kan också beställa per e-post och sköta betalningen mot momsfri förskottsfaktura.

Leverans och avbeställning

Beställningar behandlas och levereras så snabbt som möjligt. Om en vara är slut på lager meddelas kunden per e-post. För transport anlitas Finska Posten. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, skall avbeställning ske per e-post. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden är ej möjlig.

Vi skickar beställningen normalt samma eller följande vardag. Uppskattad leveranstid är 3-4 vardagar. Om en produkt är slut i lager meddelar vi genast förväntad leveranstid.

Äganderätt

Alla varor förblir Eirings egendom till dess full betalning erlagts.

Reklamation och retur

Kunden bör genast kontrollera beställningen vid leverans. Vid reklamation kontakta Eiring per e-post eller telefon +358 45 875 1116. Uppge ordernummer samt reklamationsorsak. Det kan löna sig att fotografera ev. skador eller felaktigheter samt hela produkten från alla sidor. Eiring kontaktar tillverkaren och, efter godkänd reklamation, sänder en ersättande produkt eller betalar tillbaka. Konsumenten har 2 års reklamationsrätt.

Privatkunder har rätt att ångra köpet inom 14 dagar. I det fall varan är använd och inte längre i oförändrat skick kan avdrag på återbetalningen göras på mellan 15 och 80 %. Om varan p.g.a. felaktig användning förlorat sin avsedda funktion sker inte någon återbetalning. För full återbetalning ska varan kunna säljas som ny och varan och dess originalförpackning ska återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Returfrakten bekostas av kunden. Konsumenten har ansvar för varan vid eventuell returtransport. Om varan försvinner vid returtransporten eller skadas under densamma är det konsumenten som bär ansvar för detta och Eiring har rätt att vägra återbetalning. I fall av återbetalning betalas pengarna genom det betalsätt som kunden valt. För företagskunder gäller ingen ångerrätt. Retur av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden är ej möjlig. Om Ni önskar returnera en beställd vara kontakta Eiring per e-post eller telefon +358 45 875 1116.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Eiring debiteras en avgift på 20€/200kr. Vid upprepade försök att leverera ut paket till kund debiteras avgiften en gång per outlöst försändelse.

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen 

Registeransvarig: Ab Eiring Oy
Adress: Högbergsgatan 15, 00130 Helsingfors
Kontakt: [email protected]
Kontaktperson i ärenden angående registret: Jonas Eiring
Telefon: 050-3477586
Registrets namn: Eiring kundregister
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter: Uppgifter om nätbutikens kunder lagras i nätbutikens historik.
Registrets datainnehåll: Kundens namn och adressuppgifter samt inköp.
Regelmässiga uppgiftskällor: Uppgifterna hämtas inte utifrån.
Regelmässigt utlämnande av uppgifter: Inga.
Översändande av uppgifter utanför EU eller EES: Inga.
Principerna för skyddet av registret: A) Manuellt material: Uppgifterna lämnas inte ut. B) ADB-register: Uppgifterna lämnas inte ut.

Övrigt

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Eirings kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Eiring befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Eiring förbehåller sig rätten till ändringar av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris, har Eiring rätt att häva köpet och återbetala det betalda beloppet. Eiring skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Betalningsvillkor Checkout Finland